Podstata objavu je v zazrení niečoho, na čo sa všetci dívali, a v premyslení niečoho, na čo nepomyslel nikto. Szent-Györgyi Albert

Slide 1

IBC KONTAJNERY

Sú ideálne pre transport prakticky akýchkoľvek kvapalín, pre ich dokonalú manipuláciu a šetrnosť voči životnému prostrediu.

DEINKRUSTOL BIO

Vodný roztok organických stabilizátorov tvrdosti vody, organokremičitých inhibítorov korózie a dispergátorov.

BANDASKY

Plastové bandasky o objeme 5 až 30 litrov na prepravu a skladovanie kvapalín a veľkej väčšiny nebezpečných chemikálií.

CHEMIKÁLIE

V ponuke široká škála chemikálií.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odborníka vie najviac nahnevať, keď laika napadne niečo, čo by odborníka jakživ nenapadlo. [Steinbeck John Ernst]